Proces przekształcania promieniowania słonecznego w energię elektryczną nazywany jest fotowoltaiką. Moduły fotowoltaiczne mogą być – w zależności od potrzeb – instalowane w celu generowania energii dla konkretnego systemu lub do zasilania sieci elektrycznej. Panele fotowoltaiczne (inaczej panele PV lub słoneczne) wykorzystują półprzewodniki, takie jak krzem, do przekształcania energii słonecznej w elektryczną.

Coraz częściej można spotkać instalacje fotowoltaiczne w różnych miejscach. Na przykład właściciele prywatnych posesji (np. domu jednorodzinnego) i firm często inwestują w takie systemy i decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej w celu wytwarzania energii elektrycznej na swoje potrzeby. Instalacja paneli fotowoltaicznych może być bardzo opłacalną inwestycją.

Brzeg fotowoltaika. Co warto wiedzieć o fotowoltaice i instalacji fotowoltaicznej?

Fotowoltaika (w skrócie PV) to zamiana światła słonecznego na energię elektryczną przy użyciu półprzewodników. Panel fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną, gdy jest wystawiony na działanie promieniowania słonecznego. Ilość generowanej energii zależy od tego, ile światła słonecznego trafia na panel oraz od jego wydajności.

Ogniwo fotowoltaiczne ma dwie warstwy półprzewodników, jedną typu n (ujemną) i jedną typu p (dodatnią). Ale jak wygląda proces wytwarzania energii elektrycznej? Kiedy światło uderza w ogniwo, wówczas elektrony w warstwie typu p „przeskakują” do warstwy typu n. Ten ruch elektronów tworzy przepływ prądu, który może być wykorzystany jako energia elektryczna. Ogniwa fotowoltaiczne składają się z pojedynczych ogniw słonecznych, które są połączone ze sobą w układy szeregowe i równoległe, aby wygenerować ogólne napięcie i prąd wyjściowy.

Wydajność systemu fotowoltaicznego jest mierzona stopniem konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, zwykle wyrażonym w procentach, znanym jako współczynnik wydajności modułu.

Instalacja fotowoltaiczna – jakie korzyści niesie ze sobą montaż paneli fotowoltaicznych? Brzeg fotowoltaika

Inwestycja w energię słoneczną to doskonały wybór. Decydując się na instalację fotowoltaiczną na swojej działce, można sporo zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. Zmniejszenie wysokości rachunków za prąd nie jest jednak jedynym argumentem przemawiającym za montażem paneli fotowoltaicznych.

Panele PV mają wiele zalet w stosunku do innych rodzajów źródeł energii. Co można do nich zaliczyć?

  1. Fotowoltaikę można zaliczyć do form energii odnawialnej z uwagi na to, że panele fotowoltaiczne wykorzystują światło słoneczne, które jest darmowe i jego pozyskanie nic nie kosztuje. Wystarczy słoneczny dzień, żeby system fotowoltaiczny przekształcił energię promieniowania słonecznego w prąd.
  2. Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, więc nie przyczynia się do zmian klimatycznych ani do globalnego ocieplenia.
  3. Fotowoltaika wytwarza czystą energię – w przeciwieństwie do innych źródeł energii, takich jak gaz ziemny czy węgiel, panele słoneczne nie wytwarzają żadnych zanieczyszczeń powietrza podczas produkcji energii elektrycznej.
  4. Panele PV są wydajne. Dzięki instalacji fotowoltaicznej można wyprodukować duże ilości energii elektrycznej w godzinach największego natężenia światła dziennego, kiedy zapotrzebowanie jest największe.
  5. Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej przystępne cenowo. Koszty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych znacznie się obniżyły w ciągu ostatnich lat – ich koszt jest teraz konkurencyjny w stosunku do innych rodzajów źródeł energii, takich jak gaz, węgiel i olej. Obniżenie cen nastąpiło dzięki postępowi w technologii, który doprowadził do zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji paneli PV. Dodatkowo, koszty inwestycji można obniżyć, korzystając z oferowanych przez państwo dotacji i dofinansowań.

Panele fotowoltaiczne – czym się różnią panele monokrystaliczne i polikrystaliczne? Brzeg fotowoltaika

Dzięki panelom fotowoltaicznym można korzystać z energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o promieniowanie słoneczne, zamiast pobierać płatną energię z sieci elektroenergetycznej. Może to mieć szczególne znaczenie, jeśli zużycie prądu jest u nas na wysokim poziomie. Warto jednak wiedzieć, że panele fotowoltaiczne mogą występować pod różnymi postaciami. Dostępne są np. panele monokrystaliczne oraz polikrystaliczne. Czym się od siebie różnią te systemy?

Monokrystaliczne ogniwa powstają poprzez pocięcie dużego kryształu krzemu na cienkie płytki, a następnie polerowanie tych płytek aż do uzyskania wysokiego poziomu czystości. Stąd nazwa ogniw – „mono” to po grecku pojedynczy, a kryształ to ciało stałe o regularnej strukturze atomowej. Ogniwa polikrystaliczne z kolei powstają poprzez odlewanie stopionego krzemu we wlewki, a następnie cięcie tych wlewek na plastry, które są polerowane w celu usunięcia wad.

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami ogniw jest to, ile światła pochłaniają podczas przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Ogniwa monokrystaliczne są w tym zakresie bardziej wydajne, ponieważ mają mniej niedoskonałości w swojej strukturze niż ogniwa polikrystaliczne.

Jaki typ instalacji fotowoltaicznych wybrać? Brzeg fotowoltaika

Każdy, kogo interesuje inwestycja w fotowoltaikę i myśli o montażu paneli na swojej posesji, powinien podejść do sprawy poważnie i przemyśleć kilka rzeczy. Trzeba określić, jaki rozmiar instalacji fotowoltaicznej będzie najlepszy, zdecydować, jaki poziom mocy będzie najbardziej odpowiedni itd. Trzeba zacząć od przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. W tej sprawie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Nasi specjaliści pomogą dostosować rodzaj instalacji fotowoltaicznej do potrzeb klienta, będą także w stanie ocenić, jak będzie wyglądała cena instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem. Przedstawienie oferty pomoże klientowi zorientować się w temacie, będzie on wówczas mógł z pełną świadomością zdecydować się na montaż fotowoltaiki u siebie i generować oszczędności, produkując własną energię elektryczną.