Planując budowę domu, należy przemyśleć wiele różnych spraw. Jedną z ważniejszych jest kwestia ogrzewania domu. Wybierając system ogrzewania, chcemy, żeby cechowała go wysoka efektywność, a przy tym, żeby koszty eksploatacji nie były wysokie. Podobnie wygląda sprawa, jeśli zamierzamy wymienić stary, mało efektywny system na coś bardziej wydajnego. Dobrym rozwiązaniem może być tu instalacja pompy ciepła.

Na ogrzewanie pompą ciepła decyduje się coraz więcej osób. Co istotne, pompę ciepła można wykorzystać nie tylko do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej, ale i do chłodzenia w ciepłe miesiące. Dzięki temu pompa ciepła jest rozwiązaniem uniwersalnym i godnym rozważenia.

Czym jest i jak działa pompa ciepła? Brzeg pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie elektryczne, które wykorzystuje energię elektryczną do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego. Pompa ciepła może być używana do chłodzenia domu w lecie i ogrzewania go w zimie. Pozwala też na uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej pozwala transportować ciepło pomiędzy dwoma obiektami. W zimie wykorzystuje powietrze atmosferyczne i pozyskuje z niego ciepło, które następnie przenosi do wnętrza domu (praca w trybie ogrzewania). W lecie przenosi nadmiar ciepła z domu na zewnątrz (praca w trybie chłodzenia).

Pompa ciepła – jak jest skonstruowana? Brzeg pompy ciepła

Pompy ciepła najczęściej składają się z trzech głównych części: jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej i łączącej je pętli czynnika chłodniczego. Jednostka wewnętrzna zawiera silnik elektryczny, który wciąga powietrze z zewnątrz przez filtr powietrza. Wewnątrz tej jednostki znajduje się sprężarka, która spręża powietrze do czegoś, co nazywa się „wężownicami wylotowymi sprężarki” lub w skrócie „wężownicami”.

Cewki, które są umieszczone w pompie ciepła, są podłączone do przewodów chłodniczych, które przenoszą ciekły czynnik chłodniczy z powrotem z cewek wylotowych sprężarki do jednostki zewnętrznej, gdzie uwalniają swoje ciepło do przewodów lub systemu wentylacyjnego domu. Ciekły czynnik chłodniczy przechodzi następnie przez wężownicę kondensatora, gdzie oddaje swoje ciepło i odparowuje z powrotem do gazu, zanim powróci do swojego pierwotnego stanu jako ciekły czynnik chłodniczy po ponownym ogrzaniu.

Brzeg pompy ciepła. Czynnik roboczy pompy ciepła, co to jest?

Czynnik roboczy pompy ciepła to substancja, która absorbuje ciepło z powietrza i przekazuje je do urządzenia. Pompa ciepła wykorzystuje czynnik chłodniczy do transportu ciepła z jednego miejsca do drugiego.

Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło z powietrza zewnętrznego i przenosi je do wężownicy wewnętrznej, gdzie jest chłodzony przez wentylator wdmuchujący powietrze. Następnie wraca do wężownicy zewnętrznej, gdzie oddaje swoje ciepło z powrotem do powietrza zewnętrznego.

W pompach ciepła najczęściej można znaleźć dwa rodzaje czynników roboczych. Jeden to R410A, a drugi to R32. Ten drugi jest bardziej ekologiczny i wydajny.

Pompa ciepła gruntowa i pompa ciepła powietrze-woda. Czym się różnią? Brzeg pompy ciepła

Jednymi z najczęściej instalowanych pomp ciepła są:

  • pompa ciepła powietrze-woda,
  • pompa ciepła gruntowa.

Pompy ciepła powietrze-woda to najpopularniejszy rodzaj pomp ciepła. Znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, ale także w rolnictwie, szklarniach i kompleksach przemysłowych. Pompa ciepła powietrze-woda działa na zasadzie odbioru ciepła z powietrza i przekazania go do wnętrza budynku. W tym przypadku strumień powietrza przechodzi przez kompresor, który spręża go pod wysokim ciśnieniem. Następnie przechodzi przez skraplacz, gdzie jest schładzany i skraplany z powrotem do postaci ciekłej. Po tym ciecz przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie odbiera ciepło od wody przepływającej przez rury wewnątrz tego wymiennika. Woda następnie wraca do obiegu w celu dalszego wykorzystania. W trybie chłodzenia ciepłe powietrze z wnętrza przekazywane jest na zewnątrz budynku.

Jeśli natomiast chodzi o gruntowe pompy ciepła, wykorzystują one grunt jako źródło energii. Ten rodzaj instalacji grzewczej pobiera ciepło z wnętrza ziemi poprzez system rur umieszczonych pod poziomem gruntu. Pętle gruntowe są zakopane pod ziemią i wypełnione wodą, która działa jak akumulator termiczny i przechowuje ciepło wytworzone przez system. System pętli gruntowych składa się z jednej lub więcej pętli, które biegną pod lub wokół domu lub nieruchomości biznesowej. Gruntowe pompy ciepła mogą być używane zarówno do ogrzewania domu, podgrzewania wody użytkowej, jak i chłodzenia, ale są bardziej wydajne w ogrzewaniu niż chłodzeniu. Warto jednak dodać, że gruntowa pompa ciepła wymaga bardziej skomplikowanych prac, jeśli chodzi o jej instalację. Montaż pompy ciepła tego typu wiąże się z koniecznością wykonania odwiertów i prac ziemnych na działce.

Brzeg pompy ciepła. Sprawdzone źródło ciepła do domu i nie tylko. Dlaczego warto pomyśleć o instalacji pompy ciepła?

Efektywność pompy ciepła jest tym, co zdecydowanie przemawia za jej montażem na działce. Pompa ciepła to pewny i wydajny sposób na ogrzewanie domu i uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła może być też idealnym systemem, jeśli chcemy zdecydować się na ogrzewanie płaszczyznowe.

Pompy ciepła to ponadto ekologiczne urządzenia, które nie powodują emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w przeciwieństwie np. do kotłów na paliwo stałe) – jedyne, czego potrzeba do uruchomienia pompy ciepła to energia elektryczna. Dodatkowo nie trzeba na działce organizować miejsca na składowanie opału, nie trzeba też planować budowy komina.

Warto też wspomnieć, że można skutecznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, używając pompy ciepła. W jaki sposób? Łącząc pompę ciepła z panelami fotowoltaicznymi. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną może zdecydowanie zredukować koszty energii elektrycznej i zmniejszyć wysokość rachunków za prąd, co jest niewątpliwą korzyścią obniżającą koszt pompy ciepła i jej eksploatacji.

Ponadto, planując montaż pomp ciepła, można skorzystać z dofinansowania np. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu koszt pompy ciepła i jej instalacji znacząco się obniża.