Gruntowa pompa ciepła to urządzenie, które chętnie wykorzystuje się dziś do ogrzewania domu czy budynków użytkowych. Jej zasada działania polega na wykorzystaniu energii zgromadzonej w gruncie do ogrzewania budynku. Można powiedzieć, że działa ona trochę na podobnej zasadzie, co lodówka, ale w odwrotny sposób. Pompa ciepła pobiera ciepło ze źródła, czyli z ziemi, i przekazuje je do systemu grzewczego, gdzie jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. To świetne rozwiązanie, które stosuje się powszechnie w domach jednorodzinnych, a także przedsiębiorstwach. Co jeszcze warto wiedzieć o gruntowej pompie ciepła?

Gruntowa pompa ciepła (źródłem energii cieplnej jest grunt)


Gruntowe pompy ciepła są również zwane geotermalnymi pompami ciepła i zwykle mają większą efektywność niż powietrzne pompy ciepła. Jest to spowodowane tym, że pobierają ciepło z gruntu lub wód podziemnych, które mają względnie stałą temperaturę przez cały rok poniżej głębokości około 9 metrów. To oznacza, że różnica temperatur jest niższa, co prowadzi do większej efektywności takiego układu. .

Bardzo ważnym elementem instalacji pompy ciepła jest dolne źródło, w przypadku pomp gruntowych, z reguły mamy do wyboru wymiennik ciepła pionowy lub wymiennik ciepła poziomy.


  • kolektory poziome, odzyskują energię z głębokości od 80 do 120 cm. W przewodach kolektora krąży czynnik roboczy, który transportuje energię do urządzenia, kolektory pionowe, z kolei, znajduje się w odwiercie wykonanym, najczęściej do 100 metrów w głąb gruntu


Urządzenia tego typu mogą z powodzeniem być wykorzystywane zarówno w budynkach nowych jak i modernizowanych, oczywiście przy założeniu, przestrzegania zasad dotyczących procesu doboru pomp ciepła.

Jak wygląda montaż gruntowych pomp ciepła? Pompa ciepła gruntowa – instalacja urządzenia

Montaż gruntowej pompy ciepła jest zwykle przeprowadzany w kilku etapach, które zapewniają właściwe funkcjonowanie systemu. Jak to wygląda w praktyce?

  1. Pierwszym krokiem w montażu jest przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych terenu, na którym ma zostać zainstalowana pompa ciepła. Wykonuje się badania w celu określenia parametrów gruntu, takich jak jego skład, wilgotność, przewodnictwo cieplne oraz możliwość wykorzystania energii geotermalnej. Na podstawie tych danych można dokonać wyboru odpowiedniego typu pompy ciepła. Informacje te umożliwiają również wykonanie projektu robót geologicznych.
  2. Kolejnym etapem jest przygotowanie miejsca pod instalację. W zależności od rodzaju pompy ciepła i konkretnych warunków terenowych, może być konieczne wykonanie wykopu lub głębokich odwiertów. Montaż gruntowej pompy ciepła wymaga również zainstalowania pod powierzchnią ziemi odpowiednich rur, które będą służyć do pobierania i oddawania ciepła do gruntu. Rury te mogą być układane w pionie (przy głębokich odwiertach) lub poziomie (w przypadku wykopów). Ważne jest, aby rury były odpowiednio izolowane, aby minimalizować straty ciepła.
  3. Po zakończeniu prac związanych z układaniem rur przystępuje się do instalacji samej pompy ciepła. Urządzenie to jest zwykle umieszczane w specjalnym pomieszczeniu technicznym, które powinno być dobrze wentylowane. Podczas montażu pompy ciepła należy podpiąć urządzenie pod system grzewczy, w którym ciepło będzie rozprowadzane po budynku. Może to być ogrzewanie płaszczyznowe, grzejniki lub inna forma emisji ciepła.
  4. Ostatnim etapem montażu jest przeprowadzenie próbnych uruchomień i sprawdzenie działania całego systemu. W tym celu dokonuje się uzupełnienia czynnika chłodzącego oraz odpowiedniego skalibrowania parametrów pompy ciepła. Po pomyślnym zakończeniu tych procedur gruntowa pompa ciepła jest gotowa do regularnego użytkowania i rozprowadzania ciepła w całym domu.

Nie trzeba dodawać, że cały proces montażu pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Tylko wtedy mamy pewność, że jej działanie będzie właściwe.

Korzyści wynikające z instalacji gruntowej pompy ciepła. Ogrzewanie gruntową pompą ciepła – wysoka wydajność i niższe koszty ogrzewania budynków

Zainstalowanie pompy ciepła gruntowej w domu niesie za sobą wiele korzyści. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Oszczędność energetyczna – korzystanie z gruntowej pompy ciepła pozwala znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu energii cieplnej z gruntu, która jest bezpłatnym źródłem dostępnym przez cały rok, a która umożliwia skuteczne ogrzanie budynku.
  • Oszczędność finansowa – chociaż koszt instalacji gruntowej pompy ciepła może być początkowo wyższy niż w przypadku tradycyjnych systemów, długoterminowo przynosi ona oszczędności finansowe. Dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej rachunki za ogrzewanie domu są znacznie niższe, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji.
  • Ulgi termomodernizacyjne – instalacja pompy ciepła gruntowej może kwalifikować się do różnych ulg oferowanych przez państwo lub samorządy. Dzięki skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej inwestycja staje się bardziej opłacalna, a koszty instalacji mogą być częściowo lub całkowicie pokryte przez dostępne dofinansowania.
  • Bezpieczeństwo – pompa gruntowa to instalacja grzewcza w pełni bezpieczna dla użytkowników. Nie ma ryzyka wystąpienia pożaru ani emisji szkodliwych substancji, które mogłyby wpływać negatywnie na zdrowie mieszkańców. Pompy ciepła działają w sposób bezpieczny i niezawodny.
  • Komfort użytkowania – gruntowa pompa ciepła zapewnia równomierne i stabilne ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki temu można cieszyć się komfortową temperaturą przez cały sezon grzewczy. Dodatkowo pompy ciepła mogą być również wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co zwiększa wygodę użytkowania.

Gruntowe pompy ciepła – ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Inwestycja w gruntową pompę ciepła to przysługa dla natury

Gruntowe pompy ciepła są niezwykle popularnym i ekologicznym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania domów i budynków. Ich zastosowanie pozwala nie tylko na skuteczne i efektywne ogrzewanie, ale również na ochronę środowiska naturalnego. Dlaczego więc pompy ciepła gruntowe są uznawane za ekologiczne?

Po pierwsze, pompy ciepła gruntowe nie generują emisji spalin. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów opartych na spalaniu paliw, takich jak piece gazowe czy olejowe, pompy ciepła gruntowe korzystają z odnawialnego źródła energii – energii cieplnej zgromadzonej w gruncie. Dzięki temu proces ogrzewania budynków przy użyciu pomp ciepła nie przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery szkodliwymi substancjami i nie emituje dwutlenku węgla czy innych gazów szkodliwych dla środowiska.

Po drugie, pompy ciepła gruntowe wykorzystują odnawialne źródło energii. Energia cieplna zgromadzona w gruncie jest nieograniczonym zasobem, który regeneruje się naturalnie. Ziemia magazynuje ciepło z promieniowania słonecznego, co oznacza, że dostępność tej energii nie zależy od wyczerpywania się surowców ani zmian na rynku energetycznym. Korzystanie z odnawialnego źródła energii cieplnej, jakim jest grunt, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Po trzecie, pompy ciepła gruntowe charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej. W porównaniu do innych systemów grzewczych, takich jak piece gazowe czy olejowe, gruntowe pompy ciepła są znacznie bardziej energooszczędne. Działają one na zasadzie przetwarzania energii cieplnej z gruntu na energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń i nie tylko.

Masz pytania ? Napisz do nas